استاد علیرضا رسته

دبیر برتر تاریخ،جغرافیا کنکور و پایه

استاد علیرضا رسته بهترین دبیر تاریخ،جغرافیا کنکور و پایه
استاد علیرضا رسته دبیر برتر درس تاریخ،جغرافیا کنکور و پایه

توضیحات

علیرضا رسته

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا - جامعه ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته

تاریخ شروع: 7 اسفند

سوابق:

  • دکترای تاریخ اسلام
  • عضو پیوسته و از اعضای هیئت موسس انجمن ایرانی تاریخ
  • رییس انجمن علمی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  • گواهی نامه و چاپ مقاله با عنوان هیئت اتحاد اسلام و نقش آن در سیاست های دول محور در جریان جنگ جهانی اول 
  • مقاله با عنوان آموزش نوین تاریخ در دوره دیجیتال 
  • تالیف کتاب با عنوان نفت در خلیج فارس
  • مقاله علمی ترویجی با موضوع حسین مکی
  • مدرک نقد منابع تاریخ اسلام 

مشاهده نمونه تدریس استاد علیرضا رسته

دوست داری کلاس استاد علیرضا رسته رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد علیرضا رسته در کلاسینو

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

استاد علیرضا رسته

قیمت: 2,000,000 ریال

مشاهده دوره