استاد محمد چلاجور

مدرس زمین شناسی کنکور

توضیحات

محمد چلاجور

مشاهده نمونه تدریس استاد محمد چلاجور

دوست داری کلاس استاد محمد چلاجور رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد محمد چلاجور در کلاسینو

استاد محمد چلاجور

کلاس آنلاین آمادگی آزمون قلم چی نظام جدید زمین شناسی استاد چلاجور

استاد محمد چلاجور

قیمت: رایگان

مشاهده دوره
استاد محمد چلاجور

کارگاه همایش99 نظام جدید زمین شناسی استاد محمد چلاجور

استاد محمد چلاجور

قیمت: 2,000,000 ریال

مشاهده دوره
استاد محمد چلاجور

کارگاه همایش99 نظام قدیم زمین شناسی استاد محمد چلاجور

استاد محمد چلاجور

قیمت: 2,000,000 ریال

مشاهده دوره