استاد خسرو محمدزاده

مدرس ریاضی انسانی کنکور

توضیحات

خسرو محمدزاده

سوابق:

دو دهه تدریس تخصصی ریاضی کنکور انسانی

شهرهای: تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، همدان، قزوین، کرج و...........

مدارس: فرهنگ نوین، فائزون، سما، شاهد کلانتری و .......

موسسات: حنانه، بعثت، نسل قلم، سنجش فرهمندان، سرای اندیشمندان، مهر آوران پارسا و .........

کتب: جامع ریاضی کنکور انسانی انتشارات بیست/ ریاضی و آمار(2) یازدهم انسانی انتشارات بیست/ کتاب کلاس ریاضی انسانی انتشارات تخته سیاه 

مشاهده نمونه تدریس استاد خسرو محمدزاده

دوست داری کلاس استاد خسرو محمدزاده رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد خسرو محمدزاده در کلاسینو

استاد خسرو محمدزاده

کلاس ریاضی استاد خسرو محمدزاده(رشته انسانی)

استاد خسرو محمدزاده

قیمت: 6,000,000 ریال

مشاهده دوره