استاد خسرو محمدزاده

دبیر برتر ریاضی انسانی کنکور و پایه

استاد خسرو محمدزاده بهترین دبیر ریاضی انسانی کنکور و پایه
استاد خسرو محمدزاده دبیر برتر درس ریاضی انسانی کنکور و پایه

توضیحات

خسرو محمدزاده

سوابق:

دو دهه تدریس تخصصی ریاضی کنکور انسانی

شهرهای: تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، همدان، قزوین، کرج و...........

مدارس: فرهنگ نوین، فائزون، سما، شاهد کلانتری و .......

موسسات: حنانه، بعثت، نسل قلم، سنجش فرهمندان، سرای اندیشمندان، مهر آوران پارسا و .........

کتب: جامع ریاضی کنکور انسانی انتشارات بیست/ ریاضی و آمار(2) یازدهم انسانی انتشارات بیست/ کتاب کلاس ریاضی انسانی انتشارات تخته سیاه 

مشاهده نمونه تدریس استاد خسرو محمدزاده

دوست داری کلاس استاد خسرو محمدزاده رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد خسرو محمدزاده در کلاسینو

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

استاد خسرو محمدزاده

قیمت: 6,000,000 ریال

مشاهده دوره