استاد میثم فلاح

مدرس عربی عمومی کنکور

توضیحات

میثم فلاح

  1. مؤلف کتاب عربی جامع راه اندیشه
  2. مؤلف کتاب درک مطلب راه اندیشه
  3. مؤلف کتاب لغت خونه راه اندیشه
  4. مدرس شبکه آموزش و شبکه شما
  5. مدرس آموزشگاه های: راه اندیشه تهران، پرستو، بعثت کرج، اندیشه اهواز، گزینه پارسی، همگامان شهریار و …
  6. مدرس مدارس: سعادت، دانش مفید، ماهور و …
  • استاد دوره مجازی عربی کنکور سایت کلاسینو

مشاهده نمونه تدریس استاد میثم فلاح

دوست داری کلاس استاد میثم فلاح رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد میثم فلاح در کلاسینو

استاد میثم فلاح

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد میثم فلاح کنکور ۹۹

استاد میثم فلاح

قیمت: 7,000,000 ریال

مشاهده دوره
استاد میثم فلاح

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

قیمت: 4,500,000 ریال

مشاهده دوره
استاد میثم فلاح

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

استاد میثم فلاح

قیمت: 2,500,000 ریال

مشاهده دوره