جمع بندی نیم سال دوم یازدهم کاملا رایگان

مخصوص کنکوری های ۱۴۰۱

اطلاعات بیشتر و
ثبت نام

استاد علی رضا جابری

دبیر برتر زبان انگلیسی کنکور و پایه

استاد علی رضا جابری بهترین دبیر زبان انگلیسی کنکور و پایه
استاد علی رضا جابری دبیر برتر درس زبان انگلیسی کنکور و پایه

سابقه تحصیلی

سابقه آموزشی

 • بیش از ۲٠ سال سابقه تدریس حرفه ای زبان
 • مدرس زبان عمومی و تخصصی کنکور
 • سابقه مدیریت زبان عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی
 • تدریس در مراکز برتر آموزشی در تهران
 • مبتکر رویکرد شناختی در آموزش کنکور
 • متخصص در بالابردن درصد و تراز برای حتی دانش آموزان ضعیف

ویژگی های آموزش

 • تدریس دوره جامع کنکور در حداکثر ٣٠ جلسه
 • تأکید روی واژگان و درک مطلب
 • تدریس گرامر بسیار ساده و کاربردی
 • سرعت در تدریس در عین جامعیت کلاس ها

تألیف

 • تألیف کتاب های قلم چی
 • تألیف کتاب های اندیشه فائق
 • تألیف کتاب های گزینه دو
 • تألیف کتاب های خیلی سبز
 • تألیف کتاب های تخته سیاه


مشاهده نمونه تدریس استاد علی رضا جابری

دوست داری کلاس استاد علی رضا جابری رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد علی رضا جابری در کلاسینو

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

قیمت: 8,000,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

استاد علی رضا جابری

قیمت: 6,000,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

استاد علی رضا جابری

قیمت: 2,500,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زبان استاد علیرضا جابری (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زبان استاد علیرضا جابری (شروع از فروردین)

استاد علی رضا جابری

قیمت: 5,500,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Houses

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Houses

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش changes

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش changes

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش news

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش news

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش commenting

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش commenting

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح illness

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح illness

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح organisation/angry

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح organisation/angry

استاد علی رضا جابری

قیمت: 2,400,000 ریال

مشاهده دوره