استاد علی رضا جابری

دبیر برتر زبان انگلیسی کنکور و پایه

استاد علی رضا جابری بهترین دبیر زبان انگلیسی کنکور و پایه
استاد علی رضا جابری دبیر برتر درس زبان انگلیسی کنکور و پایه

توضیحات

علی رضا جابری

دکتر علیرضا جابری  

 

- بیش از ۲٠ سال سابقه تدریس حرفه ای زبان

 

- مدرس زبان عمومی و تخصصی کنکور

 

- سابقه مدیریت زبان عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی

 

- سابقه تألیف کتاب های قلم چی ، اندیشه فائق ، گزینه دو ، خیلی سبز و تخته سیاه

 

- تدریس در مراکز برتر آموزشی در تهران

 

- مبتکر رویکرد شناختی در آموزش کنکور

 

- متخصص در بالا بردن درصد و تراز برای حتی دانش آموزان ضعیف

 

- سرعت در تدریس در عین جامعیت کلاس ها

 

- تنها مدرس زبانی که هزاران دانش آموز کنکوری بعد از کنکور هم با او زبان را برای آزمون های  

  پیشرفته و مکالمه و مکاتبه ادامه می دهند .

 

- تدریس دوره جامع کنکور در حداکثر ٣٠ جلسه

 

- درکلاس های دکتر جابری بیشتر تأکید روی واژگان و درک مطلب می باشد چون این دو مورد ٧٠ %

  کنکور را تشکیل می دهند . گرامر بسیار ساده و کاربردی برای همان ٣٠% کنکور ارائه می شود .

- دانش آموز معمولاً گذر زمان را در کلاس ها متوجه نمی شود.

 

- کلاس ها از پایه دوازدهم آغاز و سپس موازی با درس دوم دوازدهم ، کتاب های دهم و یازدهم کار

   می شود .

 

- هر هفته یک آزمون بیست سواله و ماهی دو بار آزمون جامع هدفمند برگزار می شود .

 

- حداقل ٦٠ % برای دانش آموزان دکتر جابری تضمین می شود .

 

" البته تمامی این ها نتایج  لطف خداوند و اقبال دانش آموزان است . "

مشاهده نمونه تدریس استاد علی رضا جابری

دوست داری کلاس استاد علی رضا جابری رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد علی رضا جابری در کلاسینو

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

قیمت: 8,000,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

استاد علی رضا جابری

قیمت: 6,000,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

استاد علی رضا جابری

قیمت: 1,800,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

استاد علی رضا جابری

قیمت: 2,500,000 ریال

مشاهده دوره