استاد محمد همدانی

مدرس زیست شناسی کنکور

توضیحات

محمد همدانی

  • مؤلف:

۱) ۱۰ آزمون (تخته سیاه)

۲) تست طبقه بندی‌شده زیست دهم (نانو)

۳) تست جامع ۴۰ استاد (نانو)

۴) زیست‌شناسی دهم و یازدهم سیمی (گاج)

۵) مجموعه ۶ جلدی دوپینگ زیست‌شناسی نظام قدیم

۶) مجموعه ۳ جلدی آموزش جامع زیست‌شناسی نظام جدید

  • همکار تألیف، ناظر علمی و ویراستار:

دستگاه‌های بدن انسان (مهر و ماه)، صحیح و غلط‌های زیست‌شناسی (مهر و ماه)، کتابنامه زیست ۲ (مهر و ماه) ـ کتاب آموزیش زیست ۳ (مهر و ماه)

  • طراحی آزمون‌های آنلاین انتشار تخته سیاه و گروه آموزشی دانشروم.
  • مدرس مراکز برتر تهران و شهرستان و مدرس پروازی کشور (کوشش، علومی، اوج همدان، فرزانگان تهران و اندیشه …)
  • مدرس شبکه آموزش، شبکه ۱ و شبکه ۳٫
  • پاسخگویی ۶ دوره کنکور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در انتشارات خیلی سبز، بیست، شبقره، مهر و ماه

مشاهده نمونه تدریس استاد محمد همدانی

دوست داری کلاس استاد محمد همدانی رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد محمد همدانی در کلاسینو

استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم 99

استاد محمد همدانی

قیمت: 10,000,000 ریال

مشاهده دوره
استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام جدید 99

استاد محمد همدانی

قیمت: 10,000,000 ریال

مشاهده دوره
استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

قیمت: 7,000,000 ریال

مشاهده دوره
استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

قیمت: 7,000,000 ریال

مشاهده دوره