جمع بندی نیم سال دوم یازدهم کاملا رایگان

مخصوص کنکوری های ۱۴۰۱

اطلاعات بیشتر و
ثبت نام

استاد پری ناز حیدری

دبیر برتر مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی کنکور و پایه

استاد پری ناز حیدری بهترین دبیر مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی کنکور و پایه
استاد پری ناز حیدری دبیر برتر درس مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی کنکور و پایه


مشاهده نمونه تدریس استاد پری ناز حیدری

دوست داری کلاس استاد پری ناز حیدری رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد پری ناز حیدری در کلاسینو

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی خانم پریناز حیدری

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی خانم پریناز حیدری

استاد پری ناز حیدری

قیمت: رایگان

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

استاد پری ناز حیدری

قیمت: 12,000,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

استاد پری ناز حیدری

قیمت: 25,000,000 ریال

مشاهده دوره