استاد امیر میرحسینی

دبیر برتر فیزیک کنکور و پایه

استاد امیر میرحسینی بهترین دبیر فیزیک کنکور و پایه
استاد امیر میرحسینی دبیر برتر درس فیزیک کنکور و پایه

توضیحات

امیر میرحسینی

مشاهده نمونه تدریس استاد امیر میرحسینی

دوست داری کلاس استاد امیر میرحسینی رو تجربه کنی؟

رایگان تجربه کن

دوره های استاد امیر میرحسینی در کلاسینو

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

استاد امیر میرحسینی

قیمت: 14,000,000 ریال

مشاهده دوره
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد امیر میرحسینی (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد امیر میرحسینی (شروع از فروردین)

استاد امیر میرحسینی

قیمت: 9,000,000 ریال

مشاهده دوره