جلسات صفر کلاسهای کنکور ۱۴۰۰ شروع شد (رایگان)
ثبت نام رایگان

لیست بهترین اساتید کنکور ایران

استاد سهیل ذوالفقاریه
استاد سهیل ذوالفقاریه
دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی
مشاهده صفحه استاد

استاد سهیل ذوالفقاریه

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

مشاهده صفحه استاد
استاد شهاب یخچالیان
استاد شهاب یخچالیان
دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی
مشاهده صفحه استاد

استاد شهاب یخچالیان

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

مشاهده صفحه استاد
استاد حديث سیف
استاد حديث سیف
دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی
مشاهده صفحه استاد

استاد حديث سیف

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

مشاهده صفحه استاد
استاد علیرضا رسته
استاد علیرضا رسته
دبیر درس تاریخ،جغرافیا
مشاهده صفحه استاد

استاد علیرضا رسته

دبیر درس تاریخ،جغرافیا

مشاهده صفحه استاد
استاد پویا بهشتی
استاد پویا بهشتی
دبیر درس اقتصاد و روان شناسی
مشاهده صفحه استاد

استاد پویا بهشتی

دبیر درس اقتصاد و روان شناسی

مشاهده صفحه استاد
استاد رضا کیاسالار
استاد رضا کیاسالار
دبیر درس زبان انگلیسی
مشاهده صفحه استاد

استاد رضا کیاسالار

دبیر درس زبان انگلیسی

مشاهده صفحه استاد
استاد علي رضا عربشاهي
استاد علي رضا عربشاهي
دبیر درس فیزیک
مشاهده صفحه استاد

استاد علي رضا عربشاهي

دبیر درس فیزیک

مشاهده صفحه استاد
استاد رضا مصلایی
استاد رضا مصلایی
دبیر درس شیمی
مشاهده صفحه استاد

استاد رضا مصلایی

دبیر درس شیمی

مشاهده صفحه استاد
استاد محمد همدانی
استاد محمد همدانی
دبیر درس زیست شناسی
مشاهده صفحه استاد

استاد محمد همدانی

دبیر درس زیست شناسی

مشاهده صفحه استاد
استاد خسرو محمدزاده
استاد خسرو محمدزاده
دبیر درس ریاضی انسانی
مشاهده صفحه استاد

استاد خسرو محمدزاده

دبیر درس ریاضی انسانی

مشاهده صفحه استاد
استاد محمد نوکنده
استاد محمد نوکنده
دبیر درس فیزیک
مشاهده صفحه استاد

استاد محمد نوکنده

دبیر درس فیزیک

مشاهده صفحه استاد
استاد بهرام جلالی
استاد بهرام جلالی
دبیر درس هندسه و گسسته
مشاهده صفحه استاد

استاد بهرام جلالی

دبیر درس هندسه و گسسته

مشاهده صفحه استاد
استاد حسینی یکتا
استاد حسینی یکتا
دبیر درس ادبیات عمومی
مشاهده صفحه استاد

استاد حسینی یکتا

دبیر درس ادبیات عمومی

مشاهده صفحه استاد
استاد علی فروغی نیا
استاد علی فروغی نیا
دبیر درس دین و زندگی
مشاهده صفحه استاد

استاد علی فروغی نیا

دبیر درس دین و زندگی

مشاهده صفحه استاد
استاد اریان حیدری
استاد اریان حیدری
دبیر درس ریاضی تجربی
مشاهده صفحه استاد

استاد اریان حیدری

دبیر درس ریاضی تجربی

مشاهده صفحه استاد
استاد مهدی ارام فر
استاد مهدی ارام فر
دبیر درس زیست شناسی
مشاهده صفحه استاد

استاد مهدی ارام فر

دبیر درس زیست شناسی

مشاهده صفحه استاد
استاد روزبه فکری
استاد روزبه فکری
دبیر درس دین و زندگی
مشاهده صفحه استاد

استاد روزبه فکری

دبیر درس دین و زندگی

مشاهده صفحه استاد
استاد مهدی نکویی
استاد مهدی نکویی
دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی
مشاهده صفحه استاد

استاد مهدی نکویی

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

مشاهده صفحه استاد
استاد وحید شایسته
استاد وحید شایسته
دبیر درس زیست شناسی
مشاهده صفحه استاد

استاد وحید شایسته

دبیر درس زیست شناسی

مشاهده صفحه استاد
استاد محمد چلاجور
استاد محمد چلاجور
دبیر درس زمین شناسی
مشاهده صفحه استاد

استاد محمد چلاجور

دبیر درس زمین شناسی

مشاهده صفحه استاد
استاد علی رضا جابری
استاد علی رضا جابری
دبیر درس زبان انگلیسی
مشاهده صفحه استاد

استاد علی رضا جابری

دبیر درس زبان انگلیسی

مشاهده صفحه استاد
استاد کامبیز فرزانه
استاد کامبیز فرزانه
دبیر درس شیمی
مشاهده صفحه استاد

استاد کامبیز فرزانه

دبیر درس شیمی

مشاهده صفحه استاد
استاد علی محمد عمارلو
استاد علی محمد عمارلو
دبیر درس زیست شناسی
مشاهده صفحه استاد

استاد علی محمد عمارلو

دبیر درس زیست شناسی

مشاهده صفحه استاد
استاد محمد واعظی
استاد محمد واعظی
دبیر درس عربی عمومی
مشاهده صفحه استاد

استاد محمد واعظی

دبیر درس عربی عمومی

مشاهده صفحه استاد
استاد بابک سادات
استاد بابک سادات
دبیر درس ریاضی تجربی
مشاهده صفحه استاد

استاد بابک سادات

دبیر درس ریاضی تجربی

مشاهده صفحه استاد
استاد کلاسینو
استاد کلاسینو
دبیر درس همه دروس
مشاهده صفحه استاد

استاد کلاسینو

دبیر درس همه دروس

مشاهده صفحه استاد