لیست دوره های کلاسینو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

13:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

15:00 تا 12:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

11:00 تا 13:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی استاد خسرو محمد زاده (ویژه ی رشته انسانی)

13:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

14:00 تا 16:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

15:30 تا 19:30

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

14:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

15:00 تا 18:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد مهدی نکوئی

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام) استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

19:00 تا 20:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر

18:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا (ویژه ی رشته انسانی)

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

19:00 تا 22:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد حدیث سیف

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

20:30 تا 22:30

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد شهاب یخچالیان

22:00 تا 24:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22:30

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22:30

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

استاد علیرضا رسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

استاد علیرضا رسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام)  استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام) استاد آریان حیدری

استاد اریان حیدری

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد اریان حیدری

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 22:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 18:00

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:30

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 24:00

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 13:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 13:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا (ویژه ی رشته انسانی)

کلاس آنلاین نکته و تست 99 فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا (ویژه ی رشته انسانی)

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی استاد خسرو محمد زاده (ویژه ی رشته انسانی)

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی استاد خسرو محمد زاده (ویژه ی رشته انسانی)

استاد خسرو محمدزاده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 15:00

استاد خسرو محمدزاده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 22:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 22:00

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 17:00

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 17:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد حدیث سیف

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد شهاب یخچالیان

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد مهدی نکوئی

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

phone icon

سوالی برات پیش اومده؟

پاسخگوی سوالاتِت هستیم!

فقط کافیه به شماره زیر زنگ بزنی تا سریعا جواب سوالتو بگیری

021-91008020

  • دوره
  • پایه تحصیلی
  • درس
  • استاد
فیلتر کن