لیست دوره های کلاسینو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه

کلاس های آموزشگاه راه اندیشه

1:00 تا 1:00

کلاس عربی اختصاصی استاد محمد واعظی کنکور99 (رشته انسانی)

7:00 تا 8:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

11:00 تا 13:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

14:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زبان استاد علیرضا جابری

12:00 تا 17:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم 99

10:00 تا 14:00

کلاس آنلاین آمادگی امتحان نهایی99 دینی استاد علی فروغی نیا

12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد وحید شایسته

12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 شیمی استاد کامبیز فرزانه

12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 عربی عمومی استاد محمد واعظی

12:00 تا 17:00

کلاس آنلاین دین و زندگی عمومی کنکور استاد علی فروغی نیا نظام قدیم کنکور ۹۹

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی (نظام جدید و قدیم) کنکور 99

16:00 تا 19:30

کلاس آنلاین حسابان1 و حسابان2 استاد کلاه ملکی کنکور ۹۹

12:00 تا 14:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی

16:00 تا 18:00

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

13:00 تا 17:00

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ شروع از مهر (هر ۲ نظام)

15:00 تا 17:00

کلاس انگیزشی (روزی که کرونا رفت) استاد علیرضا عظیمی فر

13:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی VIP

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

14:00 تا 16:30

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده 99

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد روزبه فکری نظام جدید کنکور ۹۹

15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام قدیم استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام جدید 99

14:30 تا 18:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی CIP

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین زبان عمومی کنکور استاد علیرضا جابری ویژه نظام جدید کنکور 99

16:00 تا 17:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

15:00 تا 12:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد فروغی نیا نظام جدید کنکور ۹۹

15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه99

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

16:00 تا 18:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری

16:00 تا 21:30

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم استاد بهرام جلالی

17:00 تا 19:30

همایش درک مطلب عربی عمومی(هر دو نظام) استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

17:00 تا 18:30

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زبان استاد رضا کیاسالار

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

15:30 تا 17:30

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد مهدی نکوئی

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

16:00 تا 19:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 عربی عمومی استاد میثم فلاح

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

19:00 تا 20:30

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد مهدی آرامفر99

17:30 تا 19:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 هندسه استاد بهرام جلالی

16:00 تا 21:00

کلاس آنلاین 400 تستِ تو مُخی فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

17:30 تا 20:00

کارگاه همایش جمع بندی کنکور99 زمین شناسی نظام جدید استاد محمد چلاجور

17:00 تا 23:00

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام قدیم) کنکور ۹۹

19:30 تا 23:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین زبان عمومی استاد عليرضا جابری کنکور ۹۹ (نظام قديم)

17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ (هر ۲ نظام)

17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام جدید) کنکور ۹۹

19:30 تا 23:00

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین زیست استاد وحید شایسته کنکور 99(نظام جدید)

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر

18:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف VIP

18:00 تا 20:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 فیزیک استاد محمد نوکنده

18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 شیمی استاد مصلایی

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

20:00 تا 24:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد محمد همدانی

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف CIP

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین ادبیات اختصاصی انسانی استاد حسینی یکتا کنکور99

19:00 تا 20:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

19:00 تا 23:00

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

20:30 تا 22:30

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد مهدی آرام فر

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین هر دونظام ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری کنکور ۹۹

19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد جلالی کنکور 99

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد میثم فلاح کنکور ۹۹

21:00 تا 23:30

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 گسسته استاد بهرام جلالی

18:00 تا 23:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد حدیث سیف

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام) استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

19:00 تا 22:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 دینی استاد روزبه فکری

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

20:00 تا 24:00

کلاس ریاضی استاد خسرو محمدزاده(رشته انسانی)

21:00 تا 23:00

کلاس آنلاین شیمی استاد محمدرضا مصلایی نظام جدید 99

19:00 تا 21:30

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا کنکور99 (رشته انسانی)

21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین آمادگی آزمون قلم چی نظام جدید زمین شناسی استاد چلاجور

21:30 تا 22:30

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد محمد عمارلو

18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ریاضی تجربی استاد بابک سادات

18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه VIP

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه CIP

20:00 تا 22:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد سهیل ذوالفقاری

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان CIP

22:00 تا 24:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد شهاب یخچالیان

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین هر دونظام ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری کنکور ۹۹

کلاس آنلاین هر دونظام ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری کنکور ۹۹

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام قدیم) کنکور ۹۹

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام قدیم) کنکور ۹۹

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 23:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 23:00

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا  کنکور ۹۹ (هر ۲ نظام)

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ (هر ۲ نظام)

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین شیمی استاد محمدرضا مصلایی نظام جدید 99

کلاس آنلاین شیمی استاد محمدرضا مصلایی نظام جدید 99

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 21:30

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 21:30

کلاس آنلاین حسابان1 و حسابان2 استاد کلاه ملکی کنکور ۹۹

کلاس آنلاین حسابان1 و حسابان2 استاد کلاه ملکی کنکور ۹۹

استاد کلاه ملکی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 14:30

استاد کلاه ملکی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 14:30

کلاس آنلاین دین و زندگی عمومی کنکور استاد علی فروغی نیا نظام قدیم کنکور ۹۹

کلاس آنلاین دین و زندگی عمومی کنکور استاد علی فروغی نیا نظام قدیم کنکور ۹۹

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام قدیم استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام قدیم استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد فروغی نیا نظام جدید کنکور ۹۹

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد فروغی نیا نظام جدید کنکور ۹۹

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین زبان عمومی استاد عليرضا جابری کنکور ۹۹ (نظام قديم)

کلاس آنلاین زبان عمومی استاد عليرضا جابری کنکور ۹۹ (نظام قديم)

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد جلالی کنکور 99

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد جلالی کنکور 99

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام جدید) کنکور ۹۹

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام جدید) کنکور ۹۹

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی (نظام جدید و قدیم) کنکور 99

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی (نظام جدید و قدیم) کنکور 99

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:30

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین زبان عمومی کنکور استاد علیرضا جابری ویژه نظام جدید کنکور 99

کلاس آنلاین زبان عمومی کنکور استاد علیرضا جابری ویژه نظام جدید کنکور 99

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 17:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 17:30

کلاس آنلاین زیست استاد وحید شایسته کنکور 99(نظام جدید)

کلاس آنلاین زیست استاد وحید شایسته کنکور 99(نظام جدید)

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم 99

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم 99

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 10:00 تا 14:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 10:00 تا 14:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام جدید 99

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام جدید 99

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:30

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:30

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا  کنکور ۹۹ شروع از مهر (هر ۲ نظام)

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ شروع از مهر (هر ۲ نظام)

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده 99

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده 99

استاد محمد نوکنده

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد محمد نوکنده

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه99

کلاس آنلاین شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه99

استاد کامبیز فرزانه

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد کامبیز فرزانه

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد مهدی آرامفر99

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد مهدی آرامفر99

استاد مهدی ارام فر

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

استاد مهدی ارام فر

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا کنکور99 (رشته انسانی)

کلاس آنلاین فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا کنکور99 (رشته انسانی)

استاد علی فروغی نیا

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

استاد علی فروغی نیا

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین ادبیات اختصاصی انسانی استاد حسینی یکتا کنکور99

کلاس آنلاین ادبیات اختصاصی انسانی استاد حسینی یکتا کنکور99

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

کلاس عربی اختصاصی استاد محمد واعظی کنکور99 (رشته انسانی)

کلاس عربی اختصاصی استاد محمد واعظی کنکور99 (رشته انسانی)

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 7:00 تا 8:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 7:00 تا 8:30

کلاس ریاضی استاد خسرو محمدزاده(رشته انسانی)

کلاس ریاضی استاد خسرو محمدزاده(رشته انسانی)

استاد خسرو محمدزاده

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:00

استاد خسرو محمدزاده

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه VIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه VIP

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف VIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف VIP

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد روزبه فکری نظام جدید کنکور ۹۹

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد روزبه فکری نظام جدید کنکور ۹۹

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید, پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

همایش درک مطلب عربی عمومی(هر دو نظام) استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

همایش درک مطلب عربی عمومی(هر دو نظام) استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد میثم فلاح کنکور ۹۹

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد میثم فلاح کنکور ۹۹

استاد میثم فلاح

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:30

استاد میثم فلاح

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:30

کلاس آنلاین 400 تستِ تو مُخی فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

کلاس آنلاین 400 تستِ تو مُخی فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 20:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 20:00

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم استاد بهرام جلالی

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه CIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه CIP

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان CIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان CIP

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف CIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف CIP

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی VIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی VIP

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی CIP

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی CIP

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22:30

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22:30

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

استاد علیرضا رسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

استاد علیرضا رسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

کلاس های آموزشگاه راه اندیشه

کلاس های آموزشگاه راه اندیشه

استاد علي رضا عربشاهي

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد علي رضا عربشاهي

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام)  استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام) استاد آریان حیدری

استاد اریان حیدری

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد اریان حیدری

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 22:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 18:00

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:30

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 24:00

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 13:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 13:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

اردوی آنلاین نوروز99 استاد مهدی نکوئی

اردوی آنلاین نوروز99 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد مهدی نکویی

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

اردوی آنلاین نوروز99 استاد سیف

اردوی آنلاین نوروز99 استاد سیف

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

اردوی آنلاین نوروزی99 استاد سهیل ذوالفقاری

اردوی آنلاین نوروزی99 استاد سهیل ذوالفقاری

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

اردوی آنلاین نوروزی99 استاد یخچالیان

اردوی آنلاین نوروزی99 استاد یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد شهاب یخچالیان

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین آمادگی آزمون قلم چی نظام جدید زمین شناسی استاد چلاجور

کلاس آنلاین آمادگی آزمون قلم چی نظام جدید زمین شناسی استاد چلاجور

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 22:30

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 22:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 22:00

کارگاه همایش جمع بندی کنکور99 زمین شناسی نظام جدید استاد محمد چلاجور

کارگاه همایش جمع بندی کنکور99 زمین شناسی نظام جدید استاد محمد چلاجور

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید همایش های جمع بندی 99

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 23:00

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید, همایش های جمع بندی 99,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 23:00

کارگاه همایش99 نظام قدیم زمین شناسی استاد محمد چلاجور

کارگاه همایش99 نظام قدیم زمین شناسی استاد محمد چلاجور

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام قدیم همایش های جمع بندی 99

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام قدیم, همایش های جمع بندی 99,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 17:00

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 17:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس انگیزشی (روزی که کرونا رفت) استاد علیرضا عظیمی فر

کلاس انگیزشی (روزی که کرونا رفت) استاد علیرضا عظیمی فر

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 15:00

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 15:00

کلاس انلاین اگر من طراح بودم

کلاس انلاین اگر من طراح بودم

استاد کلاسینو

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد کلاسینو

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد حدیث سیف

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد سهیل ذوالفقاری

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد سهیل ذوالفقاری

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد شهاب یخچالیان

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد مهدی نکوئی

کلاس انلاین مشاوره و برنامه ریزی انفجاری60 روزه استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 دینی استاد روزبه فکری

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 دینی استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد روزبه فکری

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس آنلاین آمادگی امتحان نهایی99 دینی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین آمادگی امتحان نهایی99 دینی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 شیمی استاد کامبیز فرزانه

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 شیمی استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

استاد کامبیز فرزانه

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 شیمی استاد مصلایی

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 شیمی استاد مصلایی

استاد رضا مصلایی

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد رضا مصلایی

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد حسینی یکتا

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد علي رضا عربشاهي

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 فیزیک استاد محمد نوکنده

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 فیزیک استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد محمد نوکنده

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد محمد همدانی

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد محمد همدانی

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد مهدی آرام فر

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد مهدی آرام فر

استاد مهدی ارام فر

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد مهدی ارام فر

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد محمد عمارلو

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد محمد عمارلو

استاد علی محمد عمارلو

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد علی محمد عمارلو

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد وحید شایسته

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زیست استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

استاد وحید شایسته

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 عربی عمومی استاد محمد واعظی

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 عربی عمومی استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

استاد محمد واعظی

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 عربی عمومی استاد میثم فلاح

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 عربی عمومی استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد میثم فلاح

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زبان استاد علیرضا جابری

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زبان استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

استاد علی رضا جابری

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 17:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زبان استاد رضا کیاسالار

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 زبان استاد رضا کیاسالار

استاد رضا کیاسالار

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد رضا کیاسالار

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ریاضی تجربی استاد بابک سادات

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ریاضی تجربی استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد بابک سادات

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری

استاد اریان حیدری

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 21:30

استاد اریان حیدری

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 21:30

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 هندسه استاد بهرام جلالی

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 هندسه استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 21:00

استاد بهرام جلالی

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 21:00

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 گسسته استاد بهرام جلالی

کلاس انلاین آمادگی امتحان نهایی99 گسسته استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

استاد بهرام جلالی

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 23:00

phone icon

سوالی برات پیش اومده؟

پاسخگوی سوالاتِت هستیم!

فقط کافیه به شماره زیر زنگ بزنی تا سریعا جواب سوالتو بگیری

021-91008020

  • دوره
  • پایه تحصیلی
  • درس