لیست دوره های کلاسینو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا (شروع از اردیبهشت)

1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

10:00 تا 13:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد همدانی (شروع از اردیبهشت)

8:00 تا 11:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد رضا مصلایی و امید مصلایی (شروع از اردیبهشت)

11:00 تا 14:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد محمد نوکنده (شروع از اردیبهشت)

8:00 تا 11:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

10:00 تا 13:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد عمارلو (شروع از اردیبهشت)

8:00 تا 11:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد مهدی آرام فر (شروع از فروردین)

14:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

11:30 تا 14:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

11:00 تا 12:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

11:00 تا 14:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد محمد واعظی (شروع از اردیبهشت)

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

15:00 تا 19:00

کلاس آنلاین مشاوره انگیزشی کنکور1400 استاد علیرضا عظیمی فر (هدیه کلاسینو)

13:00 تا 14:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار شروع از آبان

11:00 تا 14:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

13:30 تا 16:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 پکیج عربی عمومی و تخصصی (رشته انسانی) استاد محمد واعظی

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد عمارلو (شروع از اردیبهشت)

15:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد رضا مصلایی و امید مصلایی (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

13:00 تا 16:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی نظام جدید استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان

14:00 تا 16:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری شروع از آبان

15:00 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد وحید شایسته (شروع از فروردین)

15:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

15:00 تا 18:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد همدانی (شروع از اردیبهشت)

14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد رضا رمضانی

15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد همدانی (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

15:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

14:30 تا 18:00

کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد امید مصلایی1400

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین ریاضی سال دهم استاد بهرام جلالی1400

15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد محمد واعظی (شروع از اردیبهشت)

14:30 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین صفر تا 50 درصد کنکور1400 زیست استاد مهدی آرام فر (پیش نیاز نکته و تست)

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب یخچالیان

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی

16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی استاد روزبه فکری (شروع از فروردین)

15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

15:30 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 مشاوره و برنامه ریزی استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین عربی سال یازدهم استاد محمد مهدی شاهرودی 1400

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا (شروع از اردیبهشت)

16:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی عمومی استاد علی فروغی نیا (شروع از اردیبهشت)

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی شروع از آبان

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی (شروع از فروردین)

16:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو 1400

15:30 تا 18:00

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی (شروع از فروردین)

16:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا (شروع از اردیبهشت)

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد میثم فتحی

19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد محمد شیخ الاسلامی

18:30 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زبان استاد میلاد قریشی (شروع از فروردین)

15:30 تا 18:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان عمومی استاد میلاد قریشی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا

17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بهرام جلالی 1400

17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد رضا رمضانی (شروع از فروردین)

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی smart کنکور1400 استاد میثم فتحی

19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد کامبیز فرزانه 1400

18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زبان استاد علیرضا جابری (شروع از فروردین)

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح illness

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی Professional کنکور1400 استاد میثم فتحی

19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد رضا مصلایی و امید مصلایی (شروع از اردیبهشت)

18:30 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زبان استاد رضا کیاسالار (شروع از فروردین)

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

19:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش changes

17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین زیست سال دهم استاد همدانی1400

19:30 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد کامبیز فرزانه (شروع از فروردین)

18:30 تا 22:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

19:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

16:30 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک سال دهم استاد مهدی براتی1400

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش news

18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی عمومی استاد علی فروغی نیا (شروع از اردیبهشت)

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا

19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر شروع از آبان

19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد محمد واعظی (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد علی محمد عمارلو

18:30 تا 22:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا ویژه رشته انسانی (شروع از فروردین)

19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح organisation/angry

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد عمارلو (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

18:30 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد محمد مرادی (شروع از فروردین)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی1400

17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا ویژه رشته انسانی (شروع از فروردین)

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد محمد شیخ الاسلامی (شروع از فروردین)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد محمد نوکنده (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد رضا مصلایی و امید مصلایی (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی 1400

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد همدانی 1400

21:30 تا 23:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 شیمی استاد کامبیز فرزانه (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین کارگاه اقتصاد ویژه ی رشته ی انسانی کنکور1400 استاد پویا بهشتی

20:00 تا 23:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا (شروع از اردیبهشت)

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Houses

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400دینی عمومی استاد علی فروغی نیا (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

19:30 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد آریان حیدری (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استادبابک سادات (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از فروردین زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش commenting

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استادبابک سادات (ویژه شاگردان طول سال MY TNT)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی خانم پریناز حیدری

21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد امیر میرحسینی (شروع از فروردین)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد علیرضا عربشاهی (شروع از فروردین)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 فیزیک استاد محمد نوکنده (شروع از اردیبهشت)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی ویژه رشته انسانی استاد خسرو محمدزاده (شروع از فروردین)

21:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

21:30 تا 23:00

کلاس آنلاین First Class کنکور1400 (رایگان)

کلاس آنلاین First Class کنکور1400 (رایگان)

استاد کلاسینو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد کلاسینو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد علی محمد عمارلو

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد علی محمد عمارلو

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 22:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 22:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:30

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد شهاب یخچالیان

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد رضا رمضانی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد رضا رمضانی

استاد رضا رمضانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

استاد رضا رمضانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد محمد شیخ الاسلامی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد محمد شیخ الاسلامی

استاد محمد شیخ الاسلامی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 23:00

استاد محمد شیخ الاسلامی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی

استاد فراز توکلی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

استاد فراز توکلی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

استاد خسرو محمدزاده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 23:00

استاد خسرو محمدزاده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد محمد واعظی

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان عمومی استاد میلاد قریشی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان عمومی استاد میلاد قریشی

استاد میلاد قریشی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد میلاد قریشی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بهرام جلالی 1400

کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بهرام جلالی 1400

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد همدانی 1400

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد همدانی 1400

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 23:30

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 23:30

کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی 1400

کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی 1400

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی1400

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی1400

استاد امید مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

استاد امید مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضی سال دهم استاد بهرام جلالی1400

کلاس آنلاین ریاضی سال دهم استاد بهرام جلالی1400

استاد بهرام جلالی

پایه دهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

استاد بهرام جلالی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین زیست سال دهم استاد همدانی1400

کلاس آنلاین زیست سال دهم استاد همدانی1400

استاد محمد همدانی

پایه دهم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21:30

استاد محمد همدانی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21:30

کلاس آنلاین فیزیک سال دهم استاد مهدی براتی1400

کلاس آنلاین فیزیک سال دهم استاد مهدی براتی1400

استاد مهدی براتی

پایه دهم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد مهدی براتی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

مسابقه استادینو

مسابقه استادینو

استاد کلاسینو

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد کلاسینو

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین بایدها و نبایدها کنکور انسانی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین بایدها و نبایدها کنکور انسانی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:30

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد کامبیز فرزانه 1400

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد کامبیز فرزانه 1400

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد امید مصلایی1400

کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد امید مصلایی1400

استاد امید مصلایی

پایه دهم

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد امید مصلایی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو 1400

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو 1400

استاد علی محمد عمارلو

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 18:00

استاد علی محمد عمارلو

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

استاد امیر میرحسینی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد امیر میرحسینی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین عربی سال یازدهم استاد محمد مهدی شاهرودی 1400

کلاس آنلاین عربی سال یازدهم استاد محمد مهدی شاهرودی 1400

استاد محمدمهدی شاهرودی

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد محمدمهدی شاهرودی

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد میثم فتحی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد میثم فتحی

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی smart کنکور1400 استاد میثم فتحی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی smart کنکور1400 استاد میثم فتحی

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی Professional کنکور1400 استاد میثم فتحی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی Professional کنکور1400 استاد میثم فتحی

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

استاد آریان حیدری

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

استاد آریان حیدری

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی نظام جدید استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی نظام جدید استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر شروع از آبان

استاد مهدی ارام فر

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

استاد مهدی ارام فر

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی شروع از آبان

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری شروع از آبان

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 11:30 تا 14:30

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 11:30 تا 14:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار شروع از آبان

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 14:00

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 14:00

کلاس آنلاین مشاوره انگیزشی کنکور1400 استاد علیرضا عظیمی فر (هدیه کلاسینو)

کلاس آنلاین مشاوره انگیزشی کنکور1400 استاد علیرضا عظیمی فر (هدیه کلاسینو)

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 14:30

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 14:30

همایش yos ترکیه (هر آنچه که باید در مورد کنکور ترکیه بدانید) استاد علیرضا عظیمی فر

همایش yos ترکیه (هر آنچه که باید در مورد کنکور ترکیه بدانید) استاد علیرضا عظیمی فر

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی خانم پریناز حیدری

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی ویژه رشته انسانی خانم پریناز حیدری

استاد پری ناز حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

استاد پری ناز حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش People

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Texture

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش Work

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Communicators

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح Emotions

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

کلاس آنلاین مهارتی شروع از دی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش تکمیلی Organization2

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین کارگاه روان شناسی ویژه ی رشته ی انسانی کنکور1400 استاد پویا بهشتی

کلاس آنلاین کارگاه روان شناسی ویژه ی رشته ی انسانی کنکور1400 استاد پویا بهشتی

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین کارگاه اقتصاد ویژه ی رشته ی انسانی کنکور1400 استاد پویا بهشتی

کلاس آنلاین کارگاه اقتصاد ویژه ی رشته ی انسانی کنکور1400 استاد پویا بهشتی

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:30

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

استاد پری ناز حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

استاد پری ناز حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional ویژه رشته انسانی کنکور1400 استاد پریناز حیدری

استاد پری ناز حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

استاد پری ناز حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا (شروع از اردیبهشت)

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:30

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی (شروع از فروردین)

استاد فراز توکلی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:30

استاد فراز توکلی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد آریان حیدری (شروع از اردیبهشت)

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 ریاضی تجربی استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 حسابان استاد بابک سادات (شروع از اردیبهشت)

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد محمد واعظی (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد محمد واعظی (شروع از اردیبهشت)

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد رضا رمضانی (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 عربی عمومی استاد رضا رمضانی (شروع از فروردین)

استاد رضا رمضانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

استاد رضا رمضانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد همدانی (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد همدانی (شروع از اردیبهشت)

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 18:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد مهدی آرام فر (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد مهدی آرام فر (شروع از فروردین)

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 19:30

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد عمارلو (شروع از اردیبهشت)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد محمد عمارلو (شروع از اردیبهشت)

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:30

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد وحید شایسته (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 زیست استاد وحید شایسته (شروع از فروردین)

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی استاد روزبه فکری (شروع از فروردین)

کلاس آنلاین نکته و تست کنکور1400 دینی استاد روزبه فکری (شروع از فروردین)

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید