لیست دوره های کلاسینو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه

کلاس های آموزشگاه راه اندیشه

1:00 تا 1:00

کلاس عربی اختصاصی استاد محمد واعظی کنکور99 (رشته انسانی)

7:00 تا 8:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

11:00 تا 13:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

14:00 تا 17:00

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی (نظام جدید و قدیم) کنکور 99

16:00 تا 19:30

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم 99

10:00 تا 14:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

14:00 تا 16:30

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ شروع از مهر (هر ۲ نظام)

15:00 تا 17:00

کلاس انگیزشی (روزی که کرونا رفت) استاد علیرضا عظیمی فر

13:00 تا 15:00

کلاس آنلاین دین و زندگی عمومی کنکور استاد علی فروغی نیا نظام قدیم کنکور ۹۹

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین حسابان1 و حسابان2 استاد کلاه ملکی کنکور ۹۹

12:00 تا 14:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی VIP

16:00 تا 18:00

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

14:00 تا 17:00

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده 99

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد روزبه فکری نظام جدید کنکور ۹۹

15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام جدید 99

14:30 تا 18:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی CIP

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین زبان عمومی کنکور استاد علیرضا جابری ویژه نظام جدید کنکور 99

16:00 تا 17:30

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام قدیم استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه99

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید رضا مصلایی

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم استاد بهرام جلالی

17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد فروغی نیا نظام جدید کنکور ۹۹

15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

19:00 تا 20:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین 400 تستِ تو مُخی فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

17:30 تا 20:00

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ (هر ۲ نظام)

17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام قدیم) کنکور ۹۹

19:30 تا 23:00

همایش درک مطلب عربی عمومی(هر دو نظام) استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف VIP

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین زبان عمومی استاد عليرضا جابری کنکور ۹۹ (نظام قديم)

17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین ادبیات اختصاصی انسانی استاد حسینی یکتا کنکور99

19:00 تا 20:30

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام جدید) کنکور ۹۹

19:30 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین زیست استاد وحید شایسته کنکور 99(نظام جدید)

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد مهدی آرامفر99

17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف CIP

18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین هر دونظام ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری کنکور ۹۹

19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید رضا مصلایی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام) استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

20:30 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرامفر

18:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد جلالی کنکور 99

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

19:00 تا 23:00

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد میثم فلاح کنکور ۹۹

21:00 تا 23:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

19:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه VIP

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا کنکور99 (رشته انسانی)

21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

19:00 تا 23:00

کلاس آنلاین شیمی استاد محمدرضا مصلایی نظام جدید 99

19:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه CIP

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین آمادگی آزمون قلم چی نظام جدید زمین شناسی استاد چلاجور

21:30 تا 22:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان

22:00 تا 24:00

کلاس ریاضی استاد خسرو محمدزاده(رشته انسانی)

21:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان CIP

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه کنکور ۹۹ ( نظام جدید و نظام قدیم)

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین هر دونظام ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری کنکور ۹۹

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام قدیم) کنکور ۹۹

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکنده کنکور ۹۹

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 23:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 23:00

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ (هر ۲ نظام)

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین شیمی استاد محمدرضا مصلایی نظام جدید 99

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 21:30

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 21:30

کلاس آنلاین حسابان1 و حسابان2 استاد کلاه ملکی کنکور ۹۹

استاد کلاه ملکی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 14:30

استاد کلاه ملکی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 14:30

کلاس آنلاین دین و زندگی عمومی کنکور استاد علی فروغی نیا نظام قدیم کنکور ۹۹

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام قدیم استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد فروغی نیا نظام جدید کنکور ۹۹

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

کلاس آنلاین زبان عمومی استاد عليرضا جابری کنکور ۹۹ (نظام قديم)

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین زیست استاد آرام فر کنکور 99

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد جلالی کنکور 99

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات (نظام جدید) کنکور ۹۹

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی (نظام جدید و قدیم) کنکور 99

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:30

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین زبان عمومی کنکور استاد علیرضا جابری ویژه نظام جدید کنکور 99

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 17:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 17:30

کلاس آنلاین زیست استاد وحید شایسته کنکور 99(نظام جدید)

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم 99

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 10:00 تا 14:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 10:00 تا 14:00

کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام جدید 99

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:30

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:30

کلاس آنلاین ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا کنکور ۹۹ شروع از مهر (هر ۲ نظام)

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده 99

استاد محمد نوکنده

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد محمد نوکنده

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه99

استاد کامبیز فرزانه

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد کامبیز فرزانه

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد مهدی آرامفر99

استاد مهدی ارام فر

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

استاد مهدی ارام فر

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:00

کلاس آنلاین فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا کنکور99 (رشته انسانی)

استاد علی فروغی نیا

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

استاد علی فروغی نیا

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 22:30

کلاس آنلاین ادبیات اختصاصی انسانی استاد حسینی یکتا کنکور99

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

کلاس عربی اختصاصی استاد محمد واعظی کنکور99 (رشته انسانی)

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 7:00 تا 8:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 7:00 تا 8:30

کلاس ریاضی استاد خسرو محمدزاده(رشته انسانی)

استاد خسرو محمدزاده

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:00

استاد خسرو محمدزاده

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه VIP

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف VIP

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین دینی عمومی استاد روزبه فکری نظام جدید کنکور ۹۹

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید, پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:00

همایش درک مطلب عربی عمومی(هر دو نظام) استاد محمد واعظی کنکور ۹۹

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین عربی عمومی نظام جدید استاد میثم فلاح کنکور ۹۹

استاد میثم فلاح

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:30

استاد میثم فلاح

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 21:00 تا 23:30

کلاس آنلاین 400 تستِ تو مُخی فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 20:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 20:00

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه CIP

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب الدین یخچالیان CIP

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

استاد شهاب یخچالیان

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی خانم حدیث سیف CIP

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

استاد حديث سیف

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی VIP

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی استاد مهدی نکوئی CIP

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم پایه یازدهم کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد مهدی نکویی

پایه دوازدهم, پایه یازدهم, کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین کارگاه روان - اقتصاد نظام جدید ویژه ی رشته ی انسانی استاد پویا بهشتی

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22:30

استاد پویا بهشتی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:30 تا 22:30

کلاس آنلاین تاریخ - جغرافیا ویژه ی رشته ی انسانی استاد علیرضا رسته کنکور99

استاد علیرضا رسته

پایه دوازدهم

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

استاد علیرضا رسته

پایه دوازدهم,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:30

کلاس های آموزشگاه راه اندیشه

استاد علي رضا عربشاهي

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد علي رضا عربشاهي

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی (هر دو نظام) استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ادبیات (هر دو نظام) استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 ریاضی تجربی ( هر دو نظام) استاد آریان حیدری

استاد اریان حیدری

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد اریان حیدری

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین نکته و تست99 ریاضی تجربی (هردو نظام) استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته وتست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 فیزیک (هر دو نظام) استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 23:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 23:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 22:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 22:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 شیمی نظام جدید رضا مصلایی

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:30

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام قدیم استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد مهدی آرامفر

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 24:00

استاد مهدی ارام فر

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 عربی نظام قدیم استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 13:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 13:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام قدیم استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

استاد محمد همدانی

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری (ویژه ی رشته ریاضی)

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد اریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین نکته و تست 99 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات (ویژه ی رشته ریاضی)

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

اردوی آنلاین نوروز99 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد مهدی نکویی

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

اردوی آنلاین نوروز99 استاد سیف

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد حديث سیف

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

اردوی آنلاین نوروزی99 استاد سهیل ذوالفقاری

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد سهیل ذوالفقاریه

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

اردوی آنلاین نوروزی99 استاد یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد شهاب یخچالیان

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین آمادگی آزمون قلم چی نظام جدید زمین شناسی استاد چلاجور

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 22:30

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 22:30

کلاس آنلاین نکته و تست 99 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس آنلاین نکته و تست99 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 22:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 22:00

کارگاه همایش99 نظام جدید زمین شناسی استاد محمد چلاجور

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کارگاه همایش99 نظام قدیم زمین شناسی استاد محمد چلاجور

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام قدیم

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد محمد چلاجور

کنکور نظام قدیم,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس انلاین نکته و تست99 عربی نظام جدید استاد میثم فلاح (ویژه ی شاگردان خودشان)

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

استاد میثم فلاح

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 17:00

کلاس انلاین نکته و تست99 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا(ویژه رشته انسانی)

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 20:00

کلاس انگیزشی (روزی که کرونا رفت) استاد علیرضا عظیمی فر

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام قدیم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 15:00

استاد علیرضا عظیمی فر

کنکور نظام قدیم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 13:00 تا 15:00

کلاس انلاین اگر من طراح بودم

استاد کلاسینو

پایه دوازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد کلاسینو

پایه دوازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

سوالی برات پیش اومده؟

پاسخگوی سوالاتِت هستیم!

فقط کافیه به شماره زیر زنگ بزنی تا سریعا جواب سوالتو بگیری

021-91008020

  • دوره
  • پایه تحصیلی
  • درس
  • استاد
فیلتر کن