لیست دوره های کلاسینو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار شروع از آبان

12:00 تا 14:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

11:00 تا 14:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

11:30 تا 14:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد همدانی 1400

14:30 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی نظام جدید استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان

14:00 تا 16:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

15:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

15:00 تا 18:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

14:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری شروع از آبان

15:00 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

15:00 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد حدیث سیف

14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین زیست سال دهم استاد همدانی1400

16:30 تا 18:30

کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد امید مصلایی1400

15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد رضا رمضانی

15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

12:00 تا 15:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد میثم فتحی

19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو 1400

15:30 تا 18:00

کلاس آنلاین عربی سال یازدهم استاد محمد مهدی شاهرودی 1400

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی

16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضی سال دهم استاد بهرام جلالی1400

15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح characters

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی smart کنکور1400 استاد میثم فتحی

19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

18:00 تا 22:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

16:00 تا 18:00

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا

17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بهرام جلالی 1400

17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی شروع از آبان

15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی Professional کنکور1400 استاد میثم فتحی

19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد محمد شیخ الاسلامی

18:30 تا 23:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان عمومی استاد میلاد قریشی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش time

17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد کامبیز فرزانه 1400

18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش sport

18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش organization (کلاس پیشرفته و تکنیکی)

16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک سال دهم استاد مهدی براتی1400

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا

19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

16:30 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد علی محمد عمارلو

18:30 تا 22:00

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش weather

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر شروع از آبان

19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی1400

17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

22:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح politics

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی 1400

20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

21:30 تا 23:00

کلاس آنلاین First Class کنکور1400 (رایگان)

کلاس آنلاین First Class کنکور1400 (رایگان)

استاد کلاسینو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد کلاسینو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد علی محمد عمارلو

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد علی محمد عمارلو

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 22:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 22:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:00

استاد وحید شایسته

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد علیرضا عربشاهی

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:30

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 18:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 18:00

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

کلاس انلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد علی رضا جابری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 هندسه و گسسته نظام جدید استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بهرام جلالی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد بابک سادات

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیsmart کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد مهدی نکوئی

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد مهدی نکویی

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد حدیث سیف

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد حدیث سیف

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

استاد حديث سیف

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 15:30

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور1400 استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد سهیل ذوالفقاریه

کنکور نظام جدید, پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد رضا رمضانی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد رضا رمضانی

استاد رضا رمضانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

استاد رضا رمضانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد محمد شیخ الاسلامی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد محمد شیخ الاسلامی

استاد محمد شیخ الاسلامی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 23:00

استاد محمد شیخ الاسلامی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی استاد فراز توکلی

استاد فراز توکلی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

استاد فراز توکلی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 16:00 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده

استاد خسرو محمدزاده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 23:00

استاد خسرو محمدزاده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 21:30 تا 23:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 21:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی

استاد محمد واعظی

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد محمد واعظی

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان عمومی استاد میلاد قریشی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان عمومی استاد میلاد قریشی

استاد میلاد قریشی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

استاد میلاد قریشی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 18:00 تا 19:30

کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بهرام جلالی 1400

کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بهرام جلالی 1400

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

استاد بهرام جلالی

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:30

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد همدانی 1400

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد همدانی 1400

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 16:30

استاد محمد همدانی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 16:30

کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی 1400

کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی 1400

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد علي رضا عربشاهي

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی1400

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی1400

استاد امید مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

استاد امید مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 19:00

کلاس آنلاین ریاضی سال دهم استاد بهرام جلالی1400

کلاس آنلاین ریاضی سال دهم استاد بهرام جلالی1400

استاد بهرام جلالی

پایه دهم

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

استاد بهرام جلالی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 17:30

کلاس آنلاین زیست سال دهم استاد همدانی1400

کلاس آنلاین زیست سال دهم استاد همدانی1400

استاد محمد همدانی

پایه دهم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:30

استاد محمد همدانی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:30

کلاس آنلاین فیزیک سال دهم استاد مهدی براتی1400

کلاس آنلاین فیزیک سال دهم استاد مهدی براتی1400

استاد مهدی براتی

پایه دهم

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

استاد مهدی براتی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 22:00

مسابقه استادینو

مسابقه استادینو

استاد کلاسینو

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد کلاسینو

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان تخصصی استاد علیرضا جابری (منحصرا رشته زبان)

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:00

کلاس آنلاین بایدها و نبایدها کنکور انسانی استاد علی فروغی نیا

کلاس آنلاین بایدها و نبایدها کنکور انسانی استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:30

استاد علی فروغی نیا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری:

ساعت برگزاری: 1:00 تا 1:30

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد کامبیز فرزانه 1400

کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد کامبیز فرزانه 1400

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

استاد کامبیز فرزانه

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش weather

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش weather

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش time

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش time

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 17:00 تا 18:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش sport

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش sport

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 18:30 تا 20:00

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح  politics

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح politics

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 21:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح characters

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش اصطلاح characters

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش organization (کلاس پیشرفته و تکنیکی)

کلاس آنلاین مهارتی زبانِ عمومی استاد علیرضا جابری آموزش organization (کلاس پیشرفته و تکنیکی)

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد علی رضا جابری

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد امید مصلایی1400

کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد امید مصلایی1400

استاد امید مصلایی

پایه دهم

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

استاد امید مصلایی

پایه دهم,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:00

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو 1400

کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو 1400

استاد علی محمد عمارلو

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 18:00

استاد علی محمد عمارلو

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: جمعه

ساعت برگزاری: 15:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد امیر میرحسینی

استاد امیر میرحسینی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

استاد امیر میرحسینی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 20:00 تا 24:00

کلاس آنلاین عربی سال یازدهم استاد محمد مهدی شاهرودی 1400

کلاس آنلاین عربی سال یازدهم استاد محمد مهدی شاهرودی 1400

استاد محمدمهدی شاهرودی

پایه یازدهم

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

استاد محمدمهدی شاهرودی

پایه یازدهم,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 18:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد میثم فتحی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیfree کنکور1400 استاد میثم فتحی

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی smart کنکور1400 استاد میثم فتحی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی smart کنکور1400 استاد میثم فتحی

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی Professional کنکور1400 استاد میثم فتحی

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی Professional کنکور1400 استاد میثم فتحی

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

استاد میثم فتحی

پایه یازدهم, کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: چهار شنبه

ساعت برگزاری: 19:00 تا 20:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد بابک سادات شروع از آبان

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

استاد بابک سادات

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 17:30 تا 19:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ریاضی تجربی نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

استاد آریان حیدری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 حسابان نظام جدید استاد آریان حیدری شروع از آبان

استاد آریان حیدری

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

استاد آریان حیدری

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 11:00 تا 15:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی نظام جدید استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 ادبیات عمومی نظام جدید استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:00

استاد حسینی یکتا

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: یکشنبه

ساعت برگزاری: 14:00 تا 16:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد مهدی آرام فر شروع از آبان

استاد مهدی ارام فر

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

استاد مهدی ارام فر

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 19:30 تا 23:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زیست نظام جدید استاد محمد عمارلو شروع از آبان

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:00

استاد علی محمد عمارلو

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 14:30 تا 18:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 عربی عمومی نظام جدید استاد محمد واعظی شروع از آبان

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

استاد محمد واعظی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 16:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 فیزیک نظام جدید استاد محمد نوکنده شروع از آبان

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:00

استاد محمد نوکنده

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: سه شنبه

ساعت برگزاری: 16:30 تا 19:00

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 دینی نظام جدید استاد روزبه فکری شروع از آبان

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:30

استاد روزبه فکری

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 15:00 تا 17:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 شیمی نظام جدید استاد رضا مصلایی و امید مصلایی شروع از آبان

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 11:30 تا 14:30

استاد رضا مصلایی

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: پنجشنبه

ساعت برگزاری: 11:30 تا 14:30

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار شروع از آبان

کلاس آنلاین جامع کنکور1400 زبان نظام جدید استاد رضا کیاسالار شروع از آبان

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 14:30

استاد رضا کیاسالار

کنکور نظام جدید,

روزهای برگزاری: شنبه

ساعت برگزاری: 12:00 تا 14:30

phone icon

سوالی برات پیش اومده؟

پاسخگوی سوالاتِت هستیم!

فقط کافیه به شماره زیر زنگ بزنی تا سریعا جواب سوالتو بگیری

021-91008020

  • دوره
  • پایه تحصیلی
  • درس
  • استاد
فیلتر کن