هدف این طرح چیست؟

ضعف های آموزشی دوران کرونای دانش آموزان را برطرف کنیم

شامل چه چیزهایی است؟

هر درس ۲ جلسه ۳ ساعته که در مجموع کل دوره میشود ۴۰ جلسه ۳ ساعته برای تمامی دروس و ۱۲ جلسه مشاوره و برنامه ریزی

مناسب چه کسانی است؟

برای کسانی که برای کنکور ۱۴۰۰ جدی تر هستند و میخواهند از رقبا جلوتر باشند

تاریخ شروع و هزینه ثبت نام چجوریه؟

از ۱۴ تیرماه تا پایان تیر، و کل دوره کاملا رایگان میباشد

برنامه کلاس ها