یک هفته همه کنار هم

با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی حضوری در مقطع پایه دوازدهم، کلاسینو به عنوان بزرگترین آموزشگاه آنلاین کنکور ایران وظیفه خود میداند که قدمی کوچک در راستای کمک به دانش آموزان کشور بردارد. به همین دلیل استفاده از کلاسها از دوشنبه به مدت یک هفته بصورت رایگان برای تمامی دانش آموزان در دسترس خواهد بود.
#آرزوی_سلامتی_برای_هموطنان