کلاس آنلاین نکته و تست فیزیک استاد محمد نوکنده

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قديم

تاریخ شروع: از هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۴

تعداد جلسه: ۸ الی ۱۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان برای دانش آموزانی که تا نیمه اسفند ثبت نام خود را از کلاسینو انجام دهند.

نمونه کلاس آنلاین برگزار شده استاد محمد نوکنده در کلاسینو