کلاس آنلاین زیست استاد محمدعلی همدانی نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قديم

تاریخ شروع: از ۳ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۴

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

طرح درس

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان