کلاس آنلاین زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از از ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

مشاهده فیلم جلسه اول کلاس آنلاین زبان استاد علیرضا جابری در کلاسینو