همایش ریاضی تجربی ۵ آزمون به سبک کنکور بابک سادات نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ همایش: ۲۹ خرداد

ساعت: ۱۶ الی ۲۲

تعداد جلسه: ۱

شهریه کل دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان