همایش ریاضی تجربی ۵ آزمون به سبک کنکور بابک سادات نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ همایش: ۲ تیر

ساعت: ۹ الی ۱۵

تعداد جلسه: ۱

شهریه کل دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان