همایش جمع بندی زبان کنکور استاد مرتضی زینعلی(نظام قدیم و جدید)

ویژه کنکور نظام جدیدو نظام قدیم

تاریخ برگزاری: ۸ تیر ۹۸

روز: شنبه ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰ هر دو نظام

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ فقط نظام جدید

شهریه کل دوره:۱۵۰۰۰۰ تومان می باشد