همایش آنلاین جمع بندی فیزیک با ۹۰ تست استاد علیرضا عربشاهی

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قديم

تاریخ شروع: ۱ تیر

ساعت: ۹ الی ۱۸

شهریه کل دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان