همایش آنلاین جمع بندی عربی کنکور استاد محمد واعظی(نظام قدیم و جدید)

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قديم

تاریخ برگزاری ۱۰ تیر

نظام قدیم ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

مشترک نظام جدید و قدیم ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰

شهریه کل دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان