همایش آنلاین جمع بندی زیست کنکور دکتر آرام فر نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ همایش: ۱ و ۲ و ۳ تیر

روزهای کلاس: شنبه و یکشنبه و دوشنبه

ساعت: ۸ الی ۱۵

تعداد جلسه: ۳

شهریه کل دوره: ۴۸۰۰۰۰ تومان