همایش آنلاین جمع بندی ریاضی تجربی با ۹۰ تست استاد آریان حیدری نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ همایش: ۶ و ۷ و ۸ تیر

نظام قدیم ساعت: ۱۶ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسه: ۳

شهریه کل دوره: ۲۰۰۰۰۰ تومان