همایش آنلاین جمع بندی ریاضی تجربی با ۹۰ تست استاد آریان حیدری نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ همایش: ۶ و ۷ و ۸ تیر

نظام قدیم ساعت: ۱۹:۳۰ تا ۲۳

تعداد جلسه: ۳

شهریه کل دوره: ۲۰۰۰۰۰ تومان