همایش آنلاین جمع بندی دینی کنکور استاد علی فروغی نیا

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قديم

تاریخ شروع: ۱۱ تیر

نظام قدیم: ۱۰:۱۵ الی ۱۷

نظام جدید: ۸ الی ۱۴:۱۵

شهریه کل دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان