همایش آنلاین جمع بندی از صفر تا ۵۰ ریاضی تجربی کنکور بابک سادات

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ همایش: ۲۴ خرداد

ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۲۲

تعداد جلسه: ۱

شهریه کل دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان

۵۰۰۰۰ تومان