همایش آنلاین جمع بندی ادبیات استاد علیرضا عبدالمحمدی ۷۷۷ نکته

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قديم

تاریخ شروع: ۹ تیر

پنجشنبه ساعت از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب (۲ ساعت استراحت بین ۱۴ الی ۱۶) ۱۰ساعت

شهریه کل دوره: ۲۰۰۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲۰۰ نفر