جبران پاییز | ماشین زمان - کلاس آنلاین رایگان

توضیحات جبران پاییز | ماشین زمان

کلاس های جبرانی ماشین زمان مخصوص جمع بندی و جبران کردن کل فصل پاییز میباشد که هر درس در 3 جلسه هست که همراه با این جلسات و با دیدن کلاس های come back میتوانید کل زمان از دست رفته تا آخر پاییز را جبران کنید.

ثبت نام تمام جلسات

ثبت نام تمامی جلسات رایگان میباشد

کادر اساتید جبران پاییز | ماشین زمان کلاسینو

درس فیزیک

استاد علي رضا عربشاهي

استاد علي رضا عربشاهي

دبیر درس فیزیک

ثبت نام این جلسه
استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

دبیر درس فیزیک

ثبت نام این جلسه

درس ریاضی تجربی و حسابان

استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

دبیر درس ریاضی تجربی و حسابان

ثبت نام این جلسه

درس ریاضی تجربی

استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

دبیر درس ریاضی تجربی

ثبت نام این جلسه

درس شیمی

استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

دبیر درس شیمی

ثبت نام این جلسه

درس مشاوره و برنامه ریزی

استاد حديث سیف

استاد حديث سیف

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

ثبت نام این جلسه
استاد مهدی نکویی

استاد مهدی نکویی

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

ثبت نام این جلسه
استاد سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

ثبت نام این جلسه
استاد شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

دبیر درس مشاوره و برنامه ریزی

ثبت نام این جلسه

درس زیست شناسی

استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

دبیر درس زیست شناسی

ثبت نام این جلسه
استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

دبیر درس زیست شناسی

ثبت نام این جلسه

درس هندسه و گسسته

استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

دبیر درس هندسه و گسسته

ثبت نام این جلسه