جبران تابستان | Come Back - کلاس آنلاین رایگان

توضیحات جبران تابستان | Come Back

کلاس های جبرانی come back برای جمع بندی زمان از دست رفته تابستان هست که می‌توانید با دیدن هر کلاس در کمترین زمان کل تابستان رو جمع بندی کنید

ثبت نام تمام جلسات

ثبت نام تمامی جلسات رایگان میباشد

کادر اساتید جبران تابستان | Come Back کلاسینو

درس ریاضی تجربی

استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

دبیر درس ریاضی تجربی

ثبت نام این جلسه

درس ریاضی تجربی و حسابان

استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

دبیر درس ریاضی تجربی و حسابان

ثبت نام این جلسه

درس شیمی

استاد رضا مصلایی

استاد رضا مصلایی

دبیر درس شیمی

ثبت نام این جلسه
استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

دبیر درس شیمی

ثبت نام این جلسه

درس دین و زندگی

استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

دبیر درس دین و زندگی

ثبت نام این جلسه

درس فیزیک

استاد علي رضا عربشاهي

استاد علي رضا عربشاهي

دبیر درس فیزیک

ثبت نام این جلسه
استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

دبیر درس فیزیک

ثبت نام این جلسه

درس زیست شناسی

استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

دبیر درس زیست شناسی

ثبت نام این جلسه
استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

دبیر درس زیست شناسی

ثبت نام این جلسه

درس زبان انگلیسی

استاد علی رضا جابری

استاد علی رضا جابری

دبیر درس زبان انگلیسی

ثبت نام این جلسه

درس ادبیات عمومی

استاد حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

دبیر درس ادبیات عمومی

ثبت نام این جلسه