تحلیل کنکور ۹۸ | ۹۸+۱ - کلاس آنلاین رایگان

توضیحات تحلیل کنکور ۹۸ | ۹۸+۱

کلاس های تحلیل و تدریس 1+98 مخصوص تمامی دانش آموزان عزیز هست که کنکور 98 را به طور کامل تحلیل و تدریس شده

ثبت نام تمام جلسات

ثبت نام تمامی جلسات رایگان میباشد

کادر اساتید تحلیل کنکور ۹۸ | ۹۸+۱ کلاسینو

درس فیزیک

استاد علي رضا عربشاهي

استاد علي رضا عربشاهي

دبیر درس فیزیک

ثبت نام این جلسه
استاد محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

دبیر درس فیزیک

ثبت نام این جلسه

درس ریاضی تجربی و حسابان

استاد آریان حیدری

استاد آریان حیدری

دبیر درس ریاضی تجربی و حسابان

ثبت نام این جلسه

درس شیمی

استاد کامبیز فرزانه

استاد کامبیز فرزانه

دبیر درس شیمی

ثبت نام این جلسه

درس زیست شناسی

استاد وحید شایسته

استاد وحید شایسته

دبیر درس زیست شناسی

ثبت نام این جلسه
استاد محمد همدانی

استاد محمد همدانی

دبیر درس زیست شناسی

ثبت نام این جلسه

درس هندسه و گسسته

استاد بهرام جلالی

استاد بهرام جلالی

دبیر درس هندسه و گسسته

ثبت نام این جلسه

درس ریاضی تجربی

استاد بابک سادات

استاد بابک سادات

دبیر درس ریاضی تجربی

ثبت نام این جلسه

درس دین و زندگی

استاد روزبه فکری

استاد روزبه فکری

دبیر درس دین و زندگی

ثبت نام این جلسه
استاد علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا

دبیر درس دین و زندگی

ثبت نام این جلسه

درس ادبیات عمومی

استاد حسینی یکتا

استاد حسینی یکتا

دبیر درس ادبیات عمومی

ثبت نام این جلسه

درس زبان انگلیسی

استاد علی رضا جابری

استاد علی رضا جابری

دبیر درس زبان انگلیسی

ثبت نام این جلسه