روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجم
شنبه

کلاس آنلاین جامع شیمی
استاد مصلایی(نظام قدیم)
15 تا 18

کلاس آنلاین جامع شیمی
استاد مصلایی(نظام جدید)
16:30 الی 20

کلاس آنلاین فیزیک
استاد عربشاهی(نظام جدید و قدیم)
۲۰ تا ۲۲

یکشنبه

کلاس آنلاین دین و زندگی
استاد سرکشیک زاده(نظام قدیم)
16:15 تا 17:45

کلاس آنلاین دین و زندگی
استاد فروغی نیا(نظام جدید)
21:20 تا 20

کلاس آنلاین دین و زندگی
استاد سرکشیک زاده(نظام جدید)
۱۸ تا ۱۹:۳۰

کلاس آنلاین دین و زندگی
استاد فروغی نیا(نظام قدیم)
21:30 تا 23

کلاس آنلاین ریاضی تجربی
استاد آریان حیدری(نظام جدید و قدیم)
19:30 تا 22

دوشنبه

کلاس آنلاین حسابان۱ و حسابان۲
استاد کلاه ملکی(نظام جدید)
16:30 تا 18:45

کلاس آنلاین ریاضی تجربی
استاد بابک سادات(نظام جدید و قدیم)
۱۹ تا ۲۱

کلاس آنلاین ادبیات
استاد عبدالمحمدی(نظام جدید و قدیم)
۲۲ تا ۲۳

سه شنبهرفع اشکال و حل تمرین
ویژه کلاس استاد آریان حیدری
15:30 الی 16:30

کلاس آنلاین عربی 
استاد محمد واعظی(نظام قدیم)
16:45 الی 18:15

کلاس آنلاین شیمی کنکور
استاد کامبیز فرزانه(نظام جدید و قدیم)
19:00 تا ۲۱

کلاس آنلاین عربی
استاد امیر هورفر(نظام جدید)
21:30 الی 22:45

کلاس آنلاین درک مطلب زبان
استاد میلاد قریشی
21:30 الی 22:45

چهارشنبه

کلاس آنلاین زیست شناسی
استاد فرهادیان(نظام قدیم)
14:30 تا 17

کلاس آنلاین زیست شناسی
استاد فرهادیان(نظام جدید)
17:15 تا 19:45

کلاس آنلاین فیزیک
استاد نوکنده(نظام جدید و قدیم)
۲۰ تا ۲۳

پنجشنبه

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
استاد عظیمی فر
17-15:30

کلاس آنلاین زبان
استاد زینعلی(نظام جدید )
17:15 تا 18:30

کلاس آنلاین زبان
استاد زینعلی(نظام قدیم )
18:30 تا19:45

کلاس آنلاین ریاضی تجربی استاد بابک سادات

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام قدیم و نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۹ تا ۲۱

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۷۲۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضی تجربی استاد آریان حیدری

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۹:۳۰ تا ۲۲

تعداد جلسات: ۳۵

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان  با ۱۵درصد تخفیف

ویژه ثبت نام تا هفته اول آبان

۷۶۵,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد پدرام فرهادیان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر پدرام فرهادیان نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲۱ آذر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۹:۴۵

تعداد جلسه: ۳۵ هفته

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۶۷۵,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست استاد فرهادیان

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد پدرام فرهادیان

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۲۵ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷

تعداد جلسه: ۳۵ هفته

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۶۷۵,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد عبدالمحمدی

کلاس آنلاین ادبیات استاد علیرضا عبدالمحمدی

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: دوشنبه ها

ساعت ۲۲ الی ۲۳

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا  ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد نوکده

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس محمد نوکنده

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: ۱۱ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۶۷۵,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد علیرضا عربشاهی

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت۲۰ تا ۲۲

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان  با ۲۰درصد تخفیف

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۷۲۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی استاد مصلایی

کلاس آنلاین جامع شیمی استاد مصلایی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲۸ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: شنبه ها ۱۵:۳۰ تا ۱۷

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا هفته اول آبان

۸۱۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین جامع شیمی استاد مصلایی

کلاس آنلاین جامع شیمی استاد محمدرضا مصلایی نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۲۴ آذر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: شنبه ها ۱۵ تا ۱۸:۱۵

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا هفته اول دی

۸۱۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

روزهای کلاس: سه شنبه ها ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۱۵

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۶۷۵,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دینی استاد سرکشیک زاده

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد هادی سرکشیک زاده نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۲۹ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: یکشنبه ها از ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دینی استاد سرکشیک زاده

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد هادی سرکشیک زاده

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۸ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: یکشنبه ها از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دینی استاد فروغی نیا

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۹ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: پنجشنبه ها از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دینی استاد فروغی نیا

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۱۰ آبان ۱۳۹۷

روزهای کلاس: پنجشنبه ها از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۱۵

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذز

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد امیر هورفر

کلاس آنلاین عربی استاد هورفر

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲۴ مهر

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۲۱ الی ۲۲:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد واعظی

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۱ آبان

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین حسابان استاد کلاه ملکی

کلاس آنلاین حسابان۱و۲ استاد اکبر کلاه ملکی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ آبان ۱۳۹۷

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۴۵

تعداد جلسه: ۳۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۶۷۵,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد زینعلی

کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد مرتضی زینعلی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از۱۲ مهر ۱۳۹۷

روزهای کلاس: پنج شنبه ها ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد زینعلی

کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد مرتضی زینعلی نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از۱۰ آبان ۱۳۹۷

روزهای کلاس: پنج شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان (درک مطلب و متن خوان) استاد میلاد قریشی

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از آذر

روزهای کلاس: سه شنبه ها ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۴۵

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه همایش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰ آذر

۲۸۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین مشاوره تحصیلی استاد عظیمی فر

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی استاد عظیمی فر

برنامه هر هفته: یک هفته آموزش یک هفته برنامه ریزی برای تک به تک دانش آموزان

برای دانش آموزان کنکوری و غیر کنکوری

تاریخ شروع: سوم شهریورماه

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰

تعداد جلسه: ۳۵ هفته

شهریه کل دوره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه ثبت نام تا ۲۰آذر

۶۰۰,۰۰۰ تومان